BFJA kaart heden bij de Raad voor de Rechtspraak aan dat zij ten onrechte meermalen griffierechten in rekening brengt voor het indienen van één verzoekschrift tot faillissement van een VOF en haar vennoten.

Bij de indiening van een verzoek tot faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) en de vennoten van die VOF, is volgens de Raad voor de Rechtspraak griffierecht verschuldigd voor zowel de VOF als de vennoten afzonderlijk.

Ieder dient vanaf 1 januari 2017 daarvoor een bedrag ad € 618,- aan griffierechten te betalen. In 2016 was dit € 613,- ieder. Ofwel bij 5 vennoten wordt dit bedrag aan griffierechten 6 keer in rekening gebracht, terwijl dit uitdrukkelijk maar één keer is toegestaan.

De Hoge Raad geeft in HR 8 juli 2016 – ECLI:NL:HR:2016:1515 het volgende weer:

3.4 De slotsom luidt dat de prejudiciële vraag aldus moet worden beantwoord dat voor de indiening van een verzoekschrift strekkend tot de faillietverklaring van zowel een vennootschap onder firma als haar vennoten, slechts eenmaal griffierecht dient te worden geheven.” Ofwel er is in een dergelijke situatie slechts éénmaal griffierecht verschuldigd.”

Hoewel BFJA haar reeds op 19 juli 2017 op deze fout gewezen heeft, heeft de Raad voor de Rechtspraak tot op heden geen enkele actie ondernomen om deze fout te corrigeren en heft zij nog steeds ten onrechte meermalen griffierechten bij een dergelijke verzoekschriftprocedure.

De Raad voor de Rechtspraak was ook niet in staat d.d. 26 oktober 2017 om aan te geven, op verzoek van BFJA, hoeveel procedures er zijn gevoerd sinds 9 juli 2016 tot heden waarbij een verzoek is ingediend tot faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) en de vennoten van die VOF noch om de totalen aan (ten onrechte) ontvangen griffierechten in deze procedures te benoemen.

Volgens haar zijn de administratieve processen van de Rechtspraak niet op ingericht om deze informatie automatisch te genereren. Daarvoor dient zij handmatig onderzoek te doen in de desbetreffende procesdossiers en het ontbreekt haar aan menskracht daartoe.

BFJA heeft de Raad voor de Rechtspraak verzocht de ten onrechte door haar in rekening gebrachte griffierechten terug te storten. De curatoren zullen blij zijn.

Eersel, 5 november 2017

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Verschuldigde-griffierechten-bij-faillissement-VOF-en-vennoten.aspx

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s